У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи щодо соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин.
Зміст/Содержание:
Про невідкладні заходи щодо соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин


З метою соціального захисту діячів літератури і  мистецтва  в умовах переходу до ринкових відносин   п о с т а н о в л я ю :


1. Звільнити з 1 січня 1992 року від сплати податку на доходи і внесків до спеціальних фондів творчі спілки України (письменників, композиторів, художників, театральних діячів, кінематографістів, фотохудожників, журналістів, архітекторів, майстрів  народного мистецтва, дизайнерів), Всеукраїнську музичну спілку, а також підприємства і організації, які створені ними для виконання статутних завдань.


2. Кабінету Міністрів України вирішити питання: про забезпечення видавництва "Український письменник", видавництва дитячої літератури "Веселка" і періодичних видань Спілки письменників України папером на рівні 1991 року; про підвищення ставок авторської винагороди за видання, публічне виконання та інше використання творів літератури і мистецтва; про надання фінансової допомоги фонду "Літературні скарбниці" Спілки письменників України; про виділення фондам творчих спілок
України коштів для надання матеріальної допомоги їх членам; про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва ; про створення Державного агентства України з авторських і суміжних прав.


3. Звільнити з 1 січня 1992 року від сплати податків на доходи і внесків до спеціальних фондів Український фонд культури, а також підприємства і організації, створені ним для виконання статутних завдань.


4.Указ набуває чинності з дня його підписання.


м.Київ, 6 лютого 1992 року N 75


| . |